Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u in onze webshop Speeltapijt.com aantreft.  

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Speeltapijt schriftelijk worden vastgelegd.

1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Speeltapijt.

1.4 Speeltapijt is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten tegen de kennelijk foutieve prijs.  

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

 2.1 Een overeenkomst met Speeltapijt komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@speeltapijt.com

2.3 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd zijn. Hiervoor worden dan wel orderkosten (maximaal 15% van de factuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan de klant. 

 Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen in de shop zijn in Euro`s en inclusief BTW. Voor zendingen binnen Nederland wordt €6.95 verzendkosten gerekend, naar België word €9.95 extra verzendkosten gerekend.

3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

3.3 Producten blijven eigendom van winkel tot ontvangst van betaling van datzelfde product. 

 Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende wijze worden betaald: –          Contante betaling (afhalen, bezorgen door winkel tegen afgesproken tarief)-          Via Ideal Credicard en, onder Rembours (+ € 10.00) daarnaast vooraf overmaken en op factuur(voor bedrijven,scholen en instellingen). 

4.2 Verzendkosten binnen Nederland bedragen €6.95 Verzendkosten naar België bedragen €9.95

 5. Levering en leveringstijd

 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Speeltapijt streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.

5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant. 

5.3 Ook afhalen is mogelijk, dit kan aan

Katoenstraat 18-5
8281JZ Genemuiden

Artikel 6. Retourneren

6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 ) kosten van het transport zijn dan voor rekening van de klant 

6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.

6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur.  

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.

7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

7.3 Speeltapijt is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Speeltapijt.

7.4 Als Speeltapijt om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

–                 Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;

–                Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;

–                 Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

–                 Als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.